اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۶۴۴۴۳۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۰۱۵۴۳۳۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران -منطقه صنعتی پاکدشت - خاتون آباد

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • تهران -منطقه صنعتی پاکدشت - خاتون آباد

  • :
  • ۳۳۶۴۴۴۳۹ ۲۱ ۰۰۹۸

   • :

   عبدالله حسن زاده
   
   
   
   ۰۰۹۸ ۹۱۲۰۱۵۴۳۳۵

  آدرس

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط