اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۶۴۴۴۳۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۰۱۵۴۳۳۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران -منطقه صنعتی پاکدشت - خاتون آباد

plckar24

تلفن

  • ۳۳۶۴۴۴۳۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۰۱۵۴۳۳۵ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   تهران -منطقه صنعتی پاکدشت - خاتون آباد

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط